Ceník

NZZ není ve smluvním vztahu se žádNZZ není ve smluvním vztahu se žádnou ze zdravotních pojišťoven. Terapie vždy probíhá za přímou platbu (v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem).

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na preventivní nebo bonusové programy, případně u svého zaměstnavatele, zda nepřispívá na rehabilitační cvičení (např. FKSP).

Individuální kinezioterapie 50 minut (včetně odebrání anamnézy, kineziologického rozboru, plánování další návštěvy)700 Kč
Individuální kinezioterapie 30 minut400 Kč
SOS kinezioterapeutické ošetření 50 minut900 Kč
Odborná konzultace 30 minut400 Kč
Podologické vyšetření na podoskopu + analýza chůze a běhu technikou Podosmart 80 minut (včetně zpracování dat, výstupní protokol, návrh aktivní kinezioterapie a individuální korekce)1 500 Kč
Stélky Formthotics dospělácké1 000 – 1 500 Kč
Stélky Formthotics dětské800 – 1 000  Kč
Kineziotaping ošetření ( plus použítá páska )100 Kč
Elektroléčba (rebox) v rámci terapiezdarma
Kineziotaping v rámci terapiezdarma
Aplikace suché jehly v rámci terapiezdarma
Ceník je platný od 1. 6. 2022

Prosím o dodržování dohodnutých termínů terapie. Pokud se na terapii nemůžete dostavit, prosím o zaslání omluvy formou SMS na můj mobilní telefon 777 756 203 alespoň 1 den před dohodnutým termínem. Takto mohu uvolněný termín poskytnout dalším klientům. Pokud se na terapii nedostavíte a neomluvíte se z terapie, budu Vám následně terapii účtovat 50% z ceny. Děkuji za pochopení.

Zásady zpracování osobních údajů

Fyzioterapie Mg. Helena Brandová, nám. Osvoboditelů 7/6, 746 01 Opava a Válečkova 16, 747 05 Opava – Kateřinky, Mgr. Helena Brandová, IČ: 04486269 (dále jen „Fyzioterapie HB“) je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen „Nařízení”) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Fyzioterapie HB zpracovává Vaše údaje ve zdravotnické dokumentaci v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Doba zpracování zdravotnické dokumentace je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

Veškeré evidované osobní údaje jsou shromažďovány výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče klientům. Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetím stranám.

Fyzioterapie HB eviduje následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého pobytu
  • Datum narození
  • Kontaktní telefon
  • Kontaktní emailová adresa
  • Zdravotní pojišťovna
  • Pohlaví klienta

Poskytnutí osobních údajů, vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, klientem, je povinnost a pracovníci Fyzioterapie HB mají právo tyto informace po klientech vyžadovat. Není možné se domáhat vymazání těch údajů, které pracovníci Fyzioterapie HB zpracovávají v rámci zdravotnické dokumentace.

Klienti mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení, přístupu ke svým osobním údajům evidovaným dle Nařízení, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Fyzioterapie HB při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Při první návštěvě klienta v Fyzioterapie HB  je klient poučen o „Zásadách zpracování osobních údajů“ a následně je požádán o písemné stvrzení „Souhlasu klienta„. Tento dokument popisuje „Informovaný souhlas s navrhovanou léčbou„, „Zásady zpracování osobních údajů“ a „Podmínky spolupráce„.